Moc bierna to wartość energii elektrycznej, która, choć nie może być zamieniona na funkcjonalny z punktu widzenia użytkownika rodzaj energii, jest jednak niezbędna dla prawidłowego działania wszystkich odbiorników zasilanych z sieci. Ta część energii krąży jak bumerang pomiędzy źródłem a punktem docelowym.

Trochę teorii

Nim rozpoczniemy rozważania nad tym, czym jest kompensacja energii biernej, małe przypomnienie z fizyki o składowych strumienia energetycznego prądu elektrycznego. W każdej sieci znajdują się trzy rodzaje energii:– Energia bierna – oscylująca między źródłem a odbiornikiem; dla niej stosuje się kompensowanie mocy biernej; choć wpływa ujemnie na bilans ekonomiczny użytkowników, jest niezbędna do działania sieci energetycznej jako całości; bez niej nie działałyby np. silniki elektryczne; zjawisko dotyczy jedynie sieci zasilanych prądem przemiennym.– Energia czynna – z niej korzystamy w postaci wykonanej pracy; w sieciach zasilanych prądem stałym cała moc jest energią czynną.– Energia pozorna – jest miarą iloczynu natężenia i napięcia prądu elektrycznego; ta część energii jest ekwiwalentem mocy znamionowej; podaje się jej wartość dla urządzeń przetwarzających energie prądu przemiennego np. transformatorów; jednak to nie jej dotyczy kompensowanie mocy biernej.

Czym jest kompensacja energii biernej?

Kompensacja energii biernej są to działania konstrukcyjne i inwestorskie w zakresie zastosowania odpowiednich komponentów sieci pozwalających ograniczyć wpływ energii biernej.

W celach optymalizacyjnych

Energia bierna powiększa straty i obciąża źródło energii. W miejscach nagromadzenia infrastruktury, gdzie straty osiągają znaczący poziom, musi stać się faktem kompensacja mocy biernej katowice i aglomeracja śląska jest takim miejscem, gdzie relacje wynikające z wpływu biernego deficytu energetycznego mogą się objawiać najwyraźniej w rachunkach płaconych za energię elektryczną.

Gdzie szukać wpływów energii biernej

Na fakturze najczytelniej widać jak bardzo potrzebne są działania kompensujące energię bierną. Jeśli rubryka „ponadnormatywny pobór energii biernej” wypełniona jest liczbami, jest wśród nich wartość kary.

Olbrzymie kombinaty ponoszą znaczne nakłady na walkę ze zjawiskiem niepożądanym, jakim jest wpływ energii biernej. I tam najpełniej jest stosowana kompensacja mocy biernej Katowice jak już wspomniano są najlepszym przykładem do przeprowadzenia badań nad zjawiskiem.