Staw, w którym pojawia się zielona woda daje konkretną informację, że już przyszła pora na jego czyszczenie. Sposobów czyszczenia stawów jest kilka, niektóre opierają się na zasadach zgodnych z ochroną środowiska, a inne sposoby daleko od nich odbiegają.

Staw bez glonów

Staw w przydomowym ogrodzie, pełen glonów i charakteryzujący się zieloną wodą nie dodaje uroku okolicy. W małych zbiornikach wodnych, takich właśnie jak staw czy oczka wodne, woda bardzo szybko się nagrzewa, przez co daje doskonałe warunki na znaczny rozwój glonów. Tego typu zbiorniki wodne należy co jakiś czas czyścić. Czyszczenie stawu i czyszczenie oczka wodnego to niejednokrotnie procesy bardzo trudne i żmudne, jednak zdać sobie należy sprawę, że każdy zbiornik wodny da się wyczyścić.

Ekologiczne czyszczenie

Najszybciej można wyczyścić staw i oczko wodne wpuszczając do wody chemię, która niestety ale może okazać się szkodliwa dla środowiska wodnego i dla całego środowiska naturalnego. Dlatego tak bardzo popularna stała się metoda ekologicznego czyszczenia przydomowych zbiorników wodnych. W tym wypadku wykorzystuje się bakterie do oczka wodnego. Proces ten trwa nieco dłużej, ale nie niszczy bezpowrotnie całego ekosystemu.

Na czym to polega?

Zastosowanie bakterii przy czyszczeniu stawu, oczka wodnego czy jeziora jest metodą najbardziej ekologiczną, taką która nie ingeruje w życie wewnętrzne zbiornika i nie szkodzi roślinom czy organizmom żywym. Ponadto metoda ta to praca mikroorganizmów. Czyli po prostu wpuszczamy do wody określony rodzaj bakterii i czyszczenie stawu i czyszczenie oczka wodnego mamy już praktycznie za sobą.Specjalne bakterie do oczka wodnego wpuszczone do wody, automatycznie zaczynają działać, poprzez zmianę procesu gnilnego, różnego rodzaju glonów, na proces fermentacyjny. W wyniku takiego działania wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia stają się pożywieniem bakterii, które te z kolei rozkładają.Bakterie działają a to ich działanie powoduje, że zmniejsza się zanieczyszczenie. Wszelkiego rodzaju zamulenie, ilość fosforanów i azotanów, ulega natychmiastowego zmniejszeniu a następnie likwidacji. W ten oto prosty sposób staw z zieloną wodą staje się bardzo szybko stawem z czystą i przejrzystą wodą. Bakterie nie są szkodliwe ani dla człowieka ani dla zwierząt a ich możliwości są naprawdę bardzo duże.