Dla niektórych osób ekologizacja jest propozycją ekonomiczną. Chodzi o obniżenie rachunków za energię i oszczędność pieniędzy. Ale wielu z nas chce domów energooszczędnych z innego powodu. Ważne jest także dbanie o środowisko.

Optymalizacja kosztów zużycia energii

Światowe zużycie energii to całkowita energia wyprodukowana i wykorzystana przez całą ludzką cywilizację. Zazwyczaj mierzona w ciągu roku, obejmuje całą energię zgromadzoną z każdego źródła energii przeznaczoną na wysiłki ludzkości w każdym sektorze przemysłowym i technologicznym, w każdym kraju. Nie obejmuje energii z żywności, a stopień, w jakim uwzględniono bezpośrednie spalanie biomasy, jest słabo udokumentowany. Będąc miernikiem cywilizacyjnym źródła energii, światowe zużycie energii ma głębokie implikacje dla sfery społeczno-ekonomiczno-politycznej ludzkości. Optymalizacja kosztów zużycia energii jest więc naprawdę bardzo ważna.

Optymalizacja zużycia energii

Ściśle związana ze zużyciem energii jest koncepcja całkowitego zaopatrzenia w energię pierwotną, która – na poziomie globalnym – jest sumą produkcji energii minus zmiany magazynowania. Ponieważ zmiany magazynowania energii w ciągu roku są niewielkie, wartości TPES można wykorzystać jako estymator zużycia energii. Na przykład, gdy olej jest wydobywany z ziemi, musi być rafinowany do benzyny, aby mógł być używany w samochodzie i transportowany na duże odległości do stacji benzynowych, gdzie mogą być używane przez konsumentów. Końcowe zużycie energii odnosi się do części energii pierwotnej na świecie, która jest wykorzystywana w ostatecznej formie przez ludzkość. Analiza zużycia energii powinna być przeprowadzana jak najczęściej.

Analiza zużycia energii

Należy również pamiętać, że istnieją różne cechy energii. Ciepło, szczególnie w stosunkowo niskiej temperaturze, jest energią niskiej jakości, podczas gdy energia elektryczna jest energią wysokiej jakości. Optymalizacja zużycia energii pozwoli społeczności zadbać również o środowisko – co z całą pewnością jest ogromną zaletą. Światowe zużycie energii końcowej obejmuje produkty jako smary, asfalt i produkty petrochemiczne, które mają chemiczną zawartość energii, ale nie są wykorzystywane jako paliwo. Ostatnio nastąpił znaczny wzrost liczby umów międzynarodowych i krajowych planów działania w dziedzinie energii, takich jak dyrektywa UE w sprawie odnawialnych źródeł energii z 2009 roku.