Jesteś właścicielem działki rolnej i chciałbyś przekształcić ją w budowlaną? Nasz poradnik powinien Ci w tym pomóc. Opowiemy krok po kroku, w jaki sposób przekształcić działkę rolną w budowlaną!

Krok pierwszy, czyli od czego zacząć przekształcanie działki rolnej w budowlaną

Po pierwsze musisz być świadomy, że nie każdą działkę rolną można przekształcić w działkę budowlaną. Aby uniknąć przykrych niespodzianek, dowiedz się przed zakupem działki, jakie jest jej przeznaczenie, a jeśli świadomie kupujesz tanią działkę rolną z myślą o jej przekształceniu w działkę budowlaną, dowiedz się czy jest to możliwe!

Odrolnienie gruntu odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy to dokonanie zmiany przeznaczenia działki rolnej przez zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Drugi etap odrolnienia gruntu polega na wyłączenia działki z produkcji rolnej. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych głosi, że na cele nierolnicze można przeznaczyć grunty oznaczone jako nieużytki, a w razie ich braku, działki o najniższej przydatności produkcyjnej.

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

Najpierw musisz dowiedzieć się czy dla Twojej działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W tym celu musisz udać się do Urzędu Miasta/Gminy i uzyskać potrzebne informacje.

Dowiesz się tam czy działka jest objęta mpzp i w planie tym jest przeznaczona na cele rolne – w takim przypadku konieczne jest przeprowadzenie procedury zmiany planu zagospodarowania przestrzeni.

Jeśli działka nie jest objęta mpzp, wystarczające będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Zmiana mpzp jest czasochłonna i trudna. Proces rozpoczyna złożenie wniosku do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Ustawa nie określa treści takiego wniosku. Powinno się tam jednakże znaleźć imię i nazwisko wnioskującego, adres, określenie nieruchomości na której ma dojść do zmiany, sposoby zmiany mpzp oraz uzasadnienie.

Do wniosku należy dołączyć z całą pewnością wypis z rejestru gruntów oraz mapę zasadniczą nieruchomości. Niektóre z gmin umieszczają na swoich stronach wzory wniosków do złożenia. Wniosek taki ma charakter postulatywny, tj. nie jest ustawowo określony termin jego rozpatrzenia. Do jego rozpoznania nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, a co za tym idzie, prezydent, burmistrz lub wójt nie musi reagować na złożony
wniosek.

Po akceptacji wniosku

W przypadku akceptacji wniosku o zmianę mpzp rozpoczyna się procedura zmiany planu miejscowego. Należy tu podkreślić, że właściciele gruntów nie mają znaczącego wpływu na plan, zmiana mpzp nie jest indywidualną sprawą administracyjną. W sprawie działa gmina, bądź miasto, realizując zadania własne.

W trakcie takiego procesu mogą pojawić się zastrzeżenia, które mogą ale nie muszą być uwzględnione przez radę gminy czy miasta. Najważniejszymi etapami procesu po akceptacji wniosku jest podjęcie przez radę miasta lub gminy uchwały o przystąpieniu do zmiany planu miejscowego, dokonanie ogłoszeń w prasie lokalnej poprzez obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany planu wraz ze wskazaniem terminu oraz opracowanie projektu planu miejscowego.

Działka rolna nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzeni

Prościej jest, kiedy działka rolna lub leśna nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzeni. Wtedy należy jedynie uzyskać decyzje o warunkach zabudowy. W tym celu trzeba zgłosić się do Urzędu Miasta lub Gminy i złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy.

Sporo gmin stosuje urzędowe formularze wniosków. W takim wniosku muszą się znaleźć dane identyfikacyjne wnioskodawcy, dane identyfikacyjne planowanej inwestycji oraz jej charakter, czyli parametry techniczne, zapotrzebowanie na media, sposób ogrzewania i odprowadzania ścieków / ich unieszkodliwiania. Tutaj warto zastanowić się czy lepiej podłączyć dom pod miejskie ścieki czy może zdecydować się na przydomową oczyszczalnię ścieków.

Taki wniosek kosztować Cię będzie 107 zł, może być złożony przez dowolny podmiot, nie musi to być aktualny właściciel danej nieruchomości.

Działka rolna czy działka budowlana?

Pozornie wydaje się, że kupno taniej działki rolnej z myślą o jej przekształceniu w działkę budowlaną może być dobrym sposobem na przyoszczędzenie, jednakże niektóre działki rolne nie mogą zostać przekształcone.

A nawet jeśli można przekształcić taki grunt w działkę budowlaną, sam proces może trwać bardzo długo. Dlatego lepiej przed zakupem działki dowiedzieć się, jaki jest jej charakter i zapłacić nieco więcej za działkę budowlaną.