Obecnie wiele mówi się o rozwiązaniach proekologicznych w zakresie budownictwa mieszkaniowego, coraz częściej również są one wdrażane. Jednym z takich rozwiązań są przydomowe oczyszczalnie ścieków, stanowiące korzystną alternatywę dla tradycyjnych szamb.

Co to jest przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków, zwana inaczej szambem ekologicznym, szambem biologicznym itd. to nic innego jak system połączonych zbiorników, w których dochodzi do oczyszczenia domowych ścieków do stanu jaki przynajmniej umożliwia podlewanie nimi roślin. Zależnie od wybranej konstrukcji, szambo składa się z jednego lub dwóch zbiorników. Są one połączone specjalnymi systemami rurek i rur, które zapewniają sprawną pracę przydomowej oczyszczalni.Do zapewnienie funkcjonowania szamba ekologicznego konieczne jest również wykorzystanie odpowiedniego rodzaju bakterii. Dzięki procesom, jakie zachodzą po wprowadzeniu takich bakterii do zbiorników czy zbiornika, woda staje się ponownie zdatna do użytku w gospodarstwie domowym.

Jak wykorzystać wodę z szamba ekologicznego

Generalnie przyjmuje się, iż woda taka nadaje się do podlewania roślin. Można zatem w takim celu przygotować odpowiedni zbiornik, gdzie taka woda będzie się gromadziła celem jej późniejszego wykorzystania. Inne rozwiązanie stanowi natomiast system w jakim stosowane są rurki drenażowe, które umieszcza się w gruncie, tym sposobem na przykład trawnik może nam się sam podlewać. Ilość takich drenaży, jakie należy wykonać, a również gęstość ich rozmieszczenia zależne są przede wszystkim od rodzaju gleby, a również kąta nachylenia terenu. Można również zdecydować się na budowę stawu napełnionego wodą z przydomowej oczyszczalni,a nawet go zarybić.Wodę pochodzącą z szamba ekologicznego można zatem wykorzystać na wiele różnych sposobów. Generalnie pewne jest jedno, iż raczej nie wykorzystuje się jej jako wody pitnej.

Koszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Koszty budowy oczyszczalni będą zależały przede wszystkim od jej wielkości (zwykle przy jej ustalaniu bierze się pod uwagę przede wszystkim ilość osób w gospodarstwie domowym), a również od tego, jaki system zdecydujemy się wykorzystać i od rodzaju gruntu.Dawniej uważano powszechni, iż montaż takiego szamba nie jest możliwy na glebach gliniastych, obecnie jednak rozwiązanie to stosuje się również w tym przypadku. Nie da się ukryć, że wszystko idzie do przodu, także technika dotycząca szamb.