Każdy, kto w najbliższej przyszłości planuje zakup instalacji fotowoltaicznej powinien zorientować się w dofinansowaniach na tego typu urządzeń. Obecnie w ramach programu Mój Prąd, finansowanego z funduszy europejskich możemy uzyskać dofinansowanie do naszej instalacji. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, koniecznie zapoznaj się z poniższym tekstem!

Mój Prąd – komu przysługuje dofinansowanie?

Rządowy program Mój Prąd ma na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Jest on adresowany do osób fizycznych które chcą przeprowadzić montaż instalacji zaopatrującej w energię np. swój dom jednorodzinny.

Jednak w przypadku posiadania dwóch lub więcej domów można ubiegać się o dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną dla każdego z nich z osobna. Dofinansowanie jest bowiem udzielane na konkretną instalację nie zaś na osobę.

Jakich korzyści możemy się spodziewać?

Dzięki programowi Mój Prąd można uzyskać dotację w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji, jednak nie większą niż 5 tys. złotych. Zgodnie z założeniami programu wymagany okres eksploatacji instalacji wynosi 3 lata. Kwota, którą otrzymamy dzięki programowi jest wolna od podatku, oznacza to, że nie będziemy musieli uwzględniać jej przy wypełnianiu PITa.

Niestety, jeżeli otrzymaliśmy dofinansowanie z innych środków publicznych na to samo przedsięwzięcie nie możemy brać udziału w programie Mój Prąd. W takim przypadku musimy zdecydować, z którego źródła dofinansowanie skorzystamy i wybrać jedno z nich.

Rządowy program Mój Prąd – Jak otrzymać dofinansowanie?

Aby ubiegać się o dofinansowanie należy złożyć odpowiedni wniosek za pośrednictwem formularzu znajdującego się na stronie www.GOV.pl. Do niedawna wniosek można było również złożyć w wersji papierowej, ale obecnie ze względów epidemicznych możliwość ta została wycofana. Termin składania wniosków upływa 18 grudnia tego roku lub wcześniej, w przypadku wyczerpania środków.

We wniosku poza podstawowymi danymi personalnymi wymagane są informacje dotyczące lokalizacji instalacji, wszelkich danych technicznych oraz kwoty dotacji. Należy również dołączyć do niego fakturę potwierdzającą zakup instalacji.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Hymon Energy.