Coraz więcej firm angażuje się w dostarczanie czystej i zdrowej wody ludziom na całym świecie, za pomocą innowacyjnych procesów biologicznego oczyszczania. Warto dowiedzieć się więcej o nowoczesnych systemach umożliwiających ten proces. Na szczególną uwagę zasługuje oczyszczanie beztlenowe.

Beztlenowe oczyszczanie ścieków

Szacuje się, że biologiczna oczyszczalnia ścieków może usunąć do 90 proc. zanieczyszczeń ścieków. Ponieważ wszystkie zanieczyszczenia nie zostaną w ten sposób usunięte, ścieki są zazwyczaj przesyłane w procesie oczyszczania trzeciego stopnia po oczyszczeniu biologicznym. Podczas tego etapu metale ciężkie, składniki organiczne oraz inne zanieczyszczenia są usuwane ze ścieków.

Biologiczne oczyszczanie beztlenowe obejmuje procesy, które odbywają się bez dostępu tlenu. Zazwyczaj preferowane są zabiegi tlenowe, jednak w przypadku ścieków o wysokim stężeniu najlepiej jest stosować oczyszczanie beztlenowe. Istnieją różne metody, które może przeprowadzić profesjonalna, biologiczna oczyszczalnia ścieków do usunięcia wszystkich zanieczyszczeń.

Zastosowanie reaktora beztlenowego

Beztlenowy reaktor z beztlenowym kożuchem osadowym pozwala na oczyszczanie w jednym zbiorniku. Proces ten rozpoczyna się od wprowadzenia ścieków przez dno zbiornika reaktora. Gdy ścieki naturalnie zaczynają płynąć w górę, napotykają kożuch osadowy, który jest zawieszony w danym zbiorniku.

Osad składa się z drobnoustrojów i innych mikroorganizmów, które rozkładają materię organiczną w ściekach. Gdy ścieki napotykają kożuch osadowy, mikroorganizmy szybko rozkładają materię organiczną, pozostawiając czystą wodę za sobą, by wznieść się na szczyt zbiornika. Istnieją również inne podobne zabiegi beztlenowe, w tym zastosowanie filtru beztlenowego, który pozwala na zachowanie mikroorganizmów na powierzchni.

Biologiczna dezynfekcja chlorem

Najczęstszym rodzajem obróbki trzeciorzędowej jest użycie chloru, który jest bardzo silnym środkiem dezynfekującym. Niewielkie ilości chloru dodaje się do wody, w celu usunięcia pozostałych zanieczyszczeń, zanim woda zostanie ostatecznie odprowadzona do środowiska.

Istnieją także inne sposoby dezynfekcji wody, które nie obejmują stosowania chemikaliów. Bardzo często biologiczna oczyszczalnia ścieków nie pozwala na użycie chloru, wykorzystując zamiast tego promieniowanie UV do uzdatniania wody. Bez względu na zastosowaną metodę szacuje się, że około 99 proc. wszystkich zanieczyszczeń może być usuniętych ze ścieków po zakończeniu tego procesu obróbki.